Rotterdamse scholen krijgen tot wel 80% korting op scholing dankzij de CMK regeling en de samenwerking met de Rotterdamse muziekcoalitie!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begrijpt dat cultuuronderwijs belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Om dit een structurele plek te geven in het onderwijscurriculum is in 2013 het landelijk programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) gestart. Het eerste deel van dit plan liep van 2013 tot 2016. Het plan is inmiddels verlengd tot 2020.

Belangrijke doelen binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit zijn:

  • De ontwikkeling van doorgaande leerlijnen
  • Werken aan deskundigheidsbevordering bij groepsleerkrachten

Hier ligt een schone taak voor ZangExpress. Onze muzieklessen zij ontwikkeld in een doorlopende leerlijn. Volgens de methode “teach-the-teacher” leren we leerkrachten de eigen stem gemakkelijk tot expressie te brengen. Want een zingende leerkracht betekent: een klas vol zingende kinderen!

Rotterdams jaarabonnement | 80% Korting op scholing - Klik hier voor cmk prijslijst

 

Dankzij de CMK regeling en de samenwerking met de Rotterdamse muziekcoalitie krijgen Rotterdamse scholen maar liefst 80% korting op scholing! ZangExpress biedt drie verschillende 4-jarige trajecten aan waarbij de leerkrachten de tools krijgen om zelfstandig(er) muzieklessen te verzorgen. Samen met de school bekijken we welk muziekpakket het beste bij hen past.


CMK Rotterdamse pakketten

*) M.b.t. het All-in-one-pakket: Toekenning naar leerlinggewicht volgens beleidsregel Leren Loont! 2017.

Middels onze teamtraining (Start de ZangExpress), certificering (ZangExpressdagen) en verdiepingsmodules (Stempeldagen) kunnen leerkrachten hun kennis borgen en verdiepen.


Wat meer ondersteuning nodig? Wij bieden ook co-teaching in de klas aan.


Met een jaarlijkse opfris-training APB (Algehele Periodieke Boost) houd je het hele team bij de (zang)les.

Gedurende vier jaar bouwen we de begeleiding langzaam af terwijl we de kennis en het zelfvertrouwen van het docententeam opbouwen. Zo zorgen we samen dat muziekonderwijs geborgd wordt op jullie school! Hiermee is ZangExpress de ideale uitvoerder van de ideeën van het ministerie van OCW

Ook met een Rotterdamse school zingen met ZangExpress?

Wil jij ook met je Rotterdamse school profiteren van de 80% korting op scholing? Hieronder vind je de nodige informatie. Ben je al abonnee? Instromen in een van de pakketen is ook mogelijk, neem dan even contact met ons op.

Download en print de flyer

Bekijk enkele rekenvoorbeelden

Neem contact met ons op

overal muziek