logo CEK

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begrijpt dat cultuuronderwijs belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Om dit een structurele plek te geven in het onderwijscurriculum is in 2013 het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) gestart. Dit plan loopt van 2013 tot en met 2016.

 

Themapakket muziek xl i.s.m. Pier K

Even wat energie kwijtraken of juist opdoen. Even ter afwisseling of als onderdeel van je les. Om de dag goed te starten of juist af te sluiten. Of gewoon omdat de kinderen en jij er zo blij van worden. Muziek maken met je klas is altijd een goed idee!

ZangExpress werkt samen met diverse culturele instellingen om zo veel mogelijk kinderen te laten zingen en muziek te maken. In de gemeente Haarlemmermeer is dat het centrum voor kunst en cultuur Pier K. Samen hebben wij het Themapakket Muziek XL ontwikkeld.

Hierbij combineren we de muzikale expertise van Pier K met het zingen volgens de ZangExpress methode.

logo k pier

 

 


Wat zit er allemaal in het pakket?

Themapakket Muziek level 1

 • Een muzikale leerlijn die iedereen met plezier laat zingen en muziek maken met behulp van het digibord en een abonnement op ZangExpress.
 • toegang tot de digitale lesmethode van ZangExpress voor leerkrachten en leerlingen
 • training Start de ZangExpress voor het voltallige docententeam
 • opleiding tot ZangExpert voor 1 leerkracht per 100 leerlingen
 • coaching in de klas voor alle leerkrachten door co-teachers van Pier-K
 • workshopszang en muzikale vorming voor de leerlingen door vakdocenten muziek

De digitale lesmethode van ZangExpress maakt het voor leerkrachten en leerlingen gemakkelijk om aan het zingen te slaan. Via instructiefilmpjes en meezingvideo's kunnen de kinderen in de klas aan de slag of thuis, met hun eigen inlogcodes. De doorlopende leerlijn volgens de SLO leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie zorgt er vervolgens voor dat de leerlingen hun kennis en vaardigheden verder blijven ontwikkelen.

Start de ZangExpress maakt het hele team in één klap wegwijs binnen de digitale lesomgeving. Groepsleerkrachten krijgen (didactische) tools en praktische werkvormen aangereikt om te zingen met de kinderen. De ideale muzikale voedingsbodem om op verder te groeien.

Iedere groepsleerkracht krijgt daarnaast twee keer coaching in de klas door co-teachers van Pier K. Een extra steuntje in de rug om het geleerde beter toe te leren passen in de lespraktijk.

In twee nascholingsdagen wordt uit ieder team een beperkt aantal leerkrachten (één per iedere 100 leerlingen) opgeleid tot ZangExpert. Zij krijgen extra muzikale, vocale en didactische kennis en daarmee tools om het muziekonderwijs op school te kunnen borgen en waar nodig hun collega's bij de hand te nemen.

Themapakket Muziek level 2

Het logische vervolgprogramma voor scholen die Muziek level 1 hebben gevolgd. Met meer aandacht voor gebruik van boomwhackers en kleine instrumenten, samenspel en muziekgeschiedenis.

 • toegang tot de digitale lesmethode van ZangExpress voor leerkrachten en leerlingen
 • Algemene Periodieke Boost opfrisser voor het voltallige docententeam!
 • stempeldagen nascholing voor Zangexperts gericht op schoolinstrumentarium
 • muzieklessen in de klas door co-teachers van Pier-K met aandacht voor gebruik van boomwhackers en kleine instrumenten
 • coaching in de klas voor leerkrachten bij het geven van muzieklessen met instrumenten

In het tweede jaar is er meer aandacht voor instrumenten. De ZangExpert komt naar onze Stempeldag Schoolinstrumentarium om meer te leren over het gebruik van kleine slaginstrumenten en boomwhackers in de les. Ook leren ze werken met het play-along systeem dat we speciaal ontwikkelden voor het gebruik van instrumenten in de les. Op speelse wijze leren de kinderen samen te spelen.

Alle leerkrachten krijgen een co-teacher van Pier K in de les die een voorbeeld-muziekles geeft met instrumenten. Hier komt ons play-along systeem natuurlijk ook uitgebreid aan bod!
Hierna gaan de leerkrachten zelf aan de slag! Aan de hand van de voorbeeldles geven ze hun eigen muziekles, waar ze coaching in de klas krijgen van een Pier K co-teacher!

Inmiddels zijn al tien scholen enthousiast aan het zingen en musiceren met het Themapakket Muziek XL!

Ook aan de slag in de haarlemmermeer, met themapakket muziek xl?

Dat kan! Neem even contact met ons op, dan geven we je graag alle informatie.

Neem contact met ons op

Meer informatie over Pier K en Themapakket muziek XL