Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur. Ze dragen bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen ze door mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Meer informatie over Fonds Cultuur Participatie