De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. Ze willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Hiervoor stellen ze meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen ze zo'n 700 subsidieaanvragen.

Meer informatie over Gemeente Rotterdam - Kunst en CultuurMeer informatie over Gemeente Rotterdam - Kunst en Cultuur