Stichting ZangExpress

Naast ZangExpress is er Sind 2020 ook Stichting ZangExpress opgericht. De behoefte om een aparte stichting is ontstaan omdat we de maatschappelijke kant van Zang Express een stevig fundament willen bieden. De stichting richt zich voornamelijk op het organiseren van muzikale evenementen en activiteiten ter bevordering van het creëren van gelijke kansen voor kinderen. De stichting doet dit onder andere door het organiseren van Pop-up koren. Hiermee stimuleren we ieder kind tot het maken en/of deelnemen aan muzikale uitvoeringen op bijzondere locaties, naschools en in de vrije tijd. Ervaringen opdoen, plezier maken en anderen leren kennen staat hierin voorop. Naast de pop-upkoren zullen we ook andere maatschappelijke projecten (zoals onlangs bijvoorbeeld het Jong Roffa Songfestival) onderbrengen in deze stichting. Tevens biedt de stichting de mogelijkheid om samenwerkingen aan te gaan met sociaal-maatschappelijke partijen en gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden die de gemeente Rotterdam en de overheid hierin biedt.

Het bestuur:

Voorzitter - Kees Jan Rietveld
Secretaris - Tina Hoogstraaten
Penningmeester - Rob Streevelaar

Stichting ZangExpress is een samenwerking aangegaan met de Stichting Droom en Daad

dd logo blue