Stichting ZangExpress

In 2020 is apart Stichting ZangExpress opgericht om de maatschappelijke kant van ZangExpress een stevig fundament te bieden. De stichting richt zich voornamelijk op het organiseren van muzikale evenementen en activiteiten ter bevordering van gelijke kansen voor kinderen. De stichting doet dit o.a. door het organiseren van scholenkoren. Hiermee stimuleren we ieder kind mee te doen met muzikale uitvoeringen op bijzondere locaties, naschools en in de vrije tijd. Ervaringen opdoen, plezier maken en anderen leren kennen staan hierbij voorop. Ook andere maatschappelijke projecten (zoals het Jong Roffa Songfestival) brengen we onder in deze stichting. De stichting kan samenwerkingen aan gaan met sociaal-maatschappelijke partijen en gebruik maken van andere mogelijkheden die de gemeente Rotterdam en de overheid biedt.

Bestuur

Voorzitter - Kees Jan Rietveld
Secretaris - Tina Hoogstraaten
Penningmeester - Rob Streevelaar

Stichting ZangExpress is een samenwerking aangegaan met de Stichting Droom en Daad

dd logo blue

 

Onze partners

 

 logo fonds voor cultuur participatie

Fonds voor cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur. Ze dragen bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen ze door mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

 

kcr line colour onwhite

 

KCR

Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam is dé drijvende kracht achter cultuuronderwijs in Rotterdam. Rotterdammers verbinden, pakken aan en dat doet KCR ook binnen hun expertise. Hun letterwoord is KCR: kort, krachtig en past perfect bij de Rotterdamse aanpakkersmentaliteit. 

 

logo skvr

SKVR

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste Centrum voor de Kunsten van Nederland. Zij bieden cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven.

 

mmidk

Méér muziek in de klas

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!

 

rpho logo

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Een modern orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek en het temperament van de thuishaven Rotterdam.

 

gemeenterotterdam

Gemeente Rotterdam - Kunst en Cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. Ze willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Hiervoor stellen ze meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen ze zo'n 700 subsidieaanvragen.

 

music maters

Music Matters

Music Matters Makes People Meet. Zij zetten de kracht van muziek in om Rotterdammers bijeen te brengen. Met verschillende (gratis) projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen dringen ze door tot de haarvaten van onze prachtige havenstad. Ze gaan daarbij altijd uit van de (muzikale) belevingswereld van kinderen en jongeren. Op deze manier dragen ze bij aan de vernieuwing van muziekonderwijs en muzikale talentontwikkeling, en helpen ze kinderen en jongeren hun eigen muzikale stem te vinden en verder te ontwikkelen.

 

kindermuziekwinkel

Kindermuziekwinkel

De Kindermuziekwinkel is een begrip als het gaat om instrumenten voor kinderen. Zij bieden een breed scala aan schoolinstrumenten tegen een lage prijs; van boomwhackers tot klankstaven en van schud-eitjes tot cajons. ZangExpress heeft verschillende ritmische- en melodische pakketten samengesteld waarmee je direct aan de slag kunt met de ZangExpress play-along video's. Je bestelt deze pakketten eenvoudig via de website.

 

overal muziek

Partnerschap in R'damse Muziekcoalitie

In Rotterdam wordt op vele manieren gewerkt aan het verbeteren en verspreiden van muziekonderwijs aan kinderen en jongeren. Om dit zo goed mogelijk te doen zijn verschillende partijen uit de kunstsector, onderwijs en gemeente de samenwerking aangegaan onder de naam “De Rotterdamse Muziekcoalitie”. ZangExpress is één van de partners binnen deze coalitie.