Zangexpress brengt zingen (weer terug) in de klas. Met de opkomst van de digitale schoolborden heeft Zangexpress een laagdrempelige muziekmethode ontwikkeld waarmee er weer op alle scholen kan worden gezongen. Met aanstekelijke liedjes, toffe tracks of klassieke klanken, steeds afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van scholen en op de leefwereld van kinderen van vandaag.

Bovendien is Zangexpress méér dan een online methode. Op afspraak komen wij naar je toe, trainen leerkrachten of begeleiden leerlingen bij optredens. Inmiddels zijn we de muzikale partner van honderden basisscholen en leerkrachten. Dit in nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, diverse culturele en sociale partners. Daar zijn we trots op en dankbaar voor.

Samen zingen is hartstikke goed voor iedereen

1 melissa t hart zangexpressHoe ontstond mijn overtuiging? Na 25 jaar zangles geven aan honderden mensen, van alle leeftijden en achtergronden, ontdekte ik dat iedereen kan (leren) zingen. Het lukte mij om telkens weer de stem en de muziek in de mens wakker te schudden, een geweldige ontdekking. Nu geeft het Zangexpress-team enthousiasmerende workshops aan groepsleerkrachten, ofwel Teach the Teacher-training. Niet op basis van strenge leren, maar vanuit muziekplezier en de veiligheid dat iedere stem gehoord mag worden. Elke leerkracht weet zich via Zangexpress gesteund door de aansprekende lessen via het digibord en ervaart hoe de juiste sfeer en het vertrouwen ontstaan om vrijuit te zingen met de klas.

Zingen is de ideale manier om te werken aan zelfvertrouwen, welbevinden en sfeer in de klas. Juist nu uitdagingen in het onderwijs zich opstapelen, kan muziek de energie geven om saamhorigheid te creëren. Muziek stimuleert empathie omdat het voor afstemming zorgt, tussen jou en de ander. Omdat het denken en voelen integreert. Samen muziek maken zorgt voor veerkracht en verbinding.

De wereld om ons heen

De wereld om ons heen verandert en ongekende digitale, technologische ontwikkelingen zorgen voor maatschappelijke verschuivingen waarvan we de impact nog niet kennen. Zangexpress zet techniek in om samen muziek te kunnen maken. Het innovatieve platform is vervolgens een vertrekpunt voor live optredens, verbinding en inclusie. Voor leerkrachten, kinderen, hun ouders en buurtgenoten.

Online en 'live' gaan hand in hand bij Zangexpress. Kinderen zingen in de klas, op school, thuis én treden samen op. Via de website en de Thuisapp studeren de kinderen de liedjes in en ze repeteren op school. Als naschoolse activiteit is het samen optreden in scholenkoren een ideale schakel tussen binnenschools en buitenschools, tussen de school en de eigen buurt of stad. Zo krijgt het positieve effect van samen zingen een maximaal bereik.

Zangexpress staat voor verbinding door zang en muziekeducatie voor alle kinderen. Kinderen zingen samen met kinderen van andere scholen, met heel diverse achtergronden. Ook de ouders doen mee. Door samen te zingen ontwikkel je verbinding met jezelf, met elkaar en met je omgeving.

Onderzoek naar muziekonderwijs

Onderzoeken uit binnen- en buitenland laten steeds opnieuw de waarde van muziekonderwijs zien. De positieve effecten voor kinderen zijn talrijk, van talentontwikkeling tot het aanleren van allerlei '21e-eeuwse vaardigheden'.

Zangexpress werkt samen met prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie VU. Professor Scherder vertelt vaak over de stimulerende werking van muziek en zang voor de hersenen. We onderzoeken samen de positieve aspecten voor het brein van zingen in combinatie met playfull learning. Hiertoe is een promotieonderzoek gestart.

Zangexpress voor kinderen betekent een unieke verrijking van de nog in ontwikkeling zijnde hersenen. Zangexpress bouwt mee aan de opbouw van een cognitieve reserve waarop de kinderen gedurende hun hele verdere leven een beroep kunnen doen! - Prof.dr. Erik Scherder

Ook het lage leesniveau in Nederland pleit voor meer zingen in de klas. Ellen Bothof, PABO-muziekdocent, noemt zingen de 'Stille Motor'. Leren lezen vraagt om secuur kunnen luisteren en training van het auditieve systeem. Zingen levert een grote bijdrage aan de taalontwikkeling, het vloeiend leren lezen en het begrijpend lezen.

Kinderen leren taal met liedjes. Spelenderwijs wordt zingen samen leren en ontwikkelen. Vroeg beginnen, helpt de taalontwikkeling. Zangexpress werkt dan ook samen met Martine van de Pluijm, Hogeschool Rotterdam, lector ‘Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving voor Jonge Kinderen’.

'Zangexpress geeft kinderen een stem en maakt taal voelbaar. Op school en thuis. Als alle leerkrachten zang inzetten in hun taalonderwijs, krijgen kinderen meer stem. Dat helpt extra op de scholen waar kinderen vanuit huis minder taal meekrijgen.' - Martine van de Pluijm, Hogeschool Rotterdam

Meer weten over de impact van muziekonderwijs? In opdracht van het landelijke programma Méér Muziek in de Klas heeft wetenschapsjournalist Mark Mieras verschillende inzichten op een rijtje gezet.

Een structurele plek voor muziek

Zangexpress werkt al jaren intensief samen met basisscholen onder het motto ‘it takes a village to raise a child’. Zangexpress biedt scholen een jaarprogramma met actuele kwalitatieve content voor in de klas: die vakoverstijgend is, aansluit op de behoeften van leerkrachten en op de belevingswereld van kinderen. Zangexpress wil een sterke rol blijven spelen bij maatschappelijke vraagstukken en werkt steeds met actuele thema’s waaraan behoefte is.

Ook kennen we de uitdagingen en belemmeringen die scholen ervaren om muziek een structurele plek te geven in het curriculum. Gesteund door de resultaten van nieuw onderzoek naar binnenschools muziekonderwijs kunnen wij nog meer scholen aansluiten. Lees meer over onze trainingen, co-teaching en advies op maat. Door samen te werken maken we muziekeducatie voor alle kinderen mogelijk en de fantastische ervaring van verbinding door zang.

Wat kunnen wij betekenen voor jullie school of instelling? Neem contact met ons op voor een verdere kennismaking.
Hopelijk tot ziens!
Melissa 't Hart
directeur en creatief leider